Online experten-panel : maakindustrie vormt de spil van een economie met technologie als hefboom [NL]

Hoe kunnen we in België de maakindustrie van de toekomst realiseren? En wat zijn de uitdagingen? Ansomat nam deel aan een inspirerend experten-panel samen met Agoria, Flanders Make, Sirris, PNO, 9 Altitude. 

Ben Van Roose (Manager Manufacturing bij Agoria)

“Het was fijn om tijdens dit gesprek te kunnen vaststellen dat we allemaal op dezelfde lijn zitten. Doorheen de hele discussie was er geen enkele grote tegenstrijdigheid. We zijn er met zijn allen van overtuigd dat de maakindustrie de ruggengraat is van onze economie, de motor van onze welvaart, en dat we dus samen onze rol moeten opnemen en elkaar kunnen helpen. We staan immers samen voor een immense uitdaging; het koesteren, omarmen verankeren en versterken van de (maak)industrie.”

Herman Derache (Managing Director bij Sirris)

“Ik onthoud vooral het belang van samenwerken. Dat kunnen bedrijven zijn die onderling samenwerken in nieuwe businessmodellen en in de circulaire economie, maar ook samenwerkingen tussen actoren om de maakindustrie in Vlaanderen en België verder uit te bouwen. De gelijklopende meningen, visies en inzichten tijdens dit gesprek stemmen me bijzonder hoopvol.”

Deel 1 | over nieuwe technologiën in de maakindustrie

Dirk Torfs (CEO bij Flanders Make)

“De toekomst van de maakindustrie is een ‘en-en-en’ verhaal. De technologie zal ongetwijfeld een belangrijk element zijn en veel betekenen voor de maakindustrie. Hierdoor zal ze ook een grote betekenis hebben voor onze welvaart en de planeet. Industrie 4.0 en 5.0 zullen daar een motor voor zijn. Als we dit samen goed kunnen inzetten en kunnen leren van elkaar, zullen we veel kunnen bereiken. Uiteraard is het een enorme uitdaging die moed vraagt, denk maar aan de verduurzaming. Het is positief dat we ons daar alvast van bewust zijn. Zowel wijzelf als de bedrijven zullen grote stappen moeten zetten, maar samen moet dat zeker lukken. Ten slotte mogen we zeker het menselijke aspect niet vergeten in de productie. We zullen mensen moeten blijven (her)opleiden, want zij blijven hard nodig in de maakbedrijven van de toekomst.”

 

An-Sofie Van Parys (Business Development bij Ansomat)

“België is nog steeds een kmo-land. Kmo’s, dienstenbedrijven en technologiebedrijven kunnen de spil van onze economie vormen. Als er dan toch keuzes moeten worden gemaakt, lijkt het me best om te blijven investeren in die kmo’s. Intussen zijn al 48 bedrijven uitgeroepen tot ‘Factory of the Future’, maar dat betekent tegelijk dat er nog zo’n 3.000 bedrijven moeten volgen. Laten we ons daar vooral op focussen en hen helpen met de kennis die wij reeds hebben om zo onze concurrentiepositie te versterken.”

Deel 2 | over de rol van de mens in de maakindustrie

Josef Szekeres (International Business Development Director bij 9Altitudes)

“Het valt me inderdaad op dat ieder van ons op zijn eigen manier en vanuit zijn perspectief hetzelfde zegt. België is een land met specifieke uitdagingen, maar ook enorme skills. Mijn mening is dat we wel nog kunnen verbeteren in het maken van keuzes. Momenteel willen we als klein land op teveel verschillende zaken inzetten. Op basis van de keuzes die we maken moeten we ook beter aligneren. De overheid moet vanuit die insteek de regelgeving en subsidies organiseren. De deelnemers aan dit gesprek hebben alvast de wil om met elkaar samen te werken. We zullen daarnaast vanuit de industrie tijd en middelen moeten vrijmaken om nog meer een coachende rol moeten opnemen in de toekomst.”

 

John Deckers (Country Manager Belgium bij PNO Innovation)

“Bij dit soort van gesprekken worden vaak heel wat containerbegrippen gebruikt. Innovatie en transformatie zijn daar enkele goede voorbeelden van. Het is niet voldoende om alleen te innoveren in de zin van nadenken over nieuwe dingen en hoe het anders kan. We moeten ook transformeren en die innovaties dus effectief omzetten in de realiteit. Dit werd aangehaald door alle actoren in dit gesprek. Daarnaast staan we met de maakindustrie voor een enorm brede uitdaging, maar er is tegelijk ook een grote interesse vanuit diezelfde maakindustrie en de circulaire industrie om ervoor te gaan. De uitdaging is dat we zullen moeten veranderen. Maar Vlaanderen heeft ook heel wat troeven in handen én subsidie-instrumenten die helpen om kleine of grote stappen te nemen. We moeten dus vooral redeneren vanuit de kansen die dit biedt. Ten slotte dienen we voldoende in te zetten op onze kmo’s. Hoewel we het in dit gesprek niet uitgebreid over hun specifieke uitdagingen en kansen hebben gehad, mogen we hen zeker niet vergeten.”

Deel 3 | over het belang van de maakindustrie in België